Mediator Jaap Hemmink: méér dan een luisterend oor...

Heb je een conflict met je partner, je baas, een afnemer of leverancier, een collega, de buren,
een familielid of de overheid, dan weet je dat zoiets je niet in de koude kleren gaat zitten.
Stress, onbegrip, onzekerheid en verdriet zijn vaak het gevolg.

Je hebt nagedacht over een juridische procedure maar dat kost veel tijd, geld en stress.
Bovendien kan de relatie dan voorgoed beschadigd zijn. Extra pijnlijk als je daarna de
tegenpartij blijft zien, zoals bij een echtscheiding waarbij kinderen in het spel zijn.

Ik bied een andere, veel bevredigender optie: mediation.

Lees verder »